Elk project is de uitdrukking van een specifiek bouwprogramma, dat bij aanvang uitvoerig wordt besproken met de opdrachtgever. Zijn wensen en dromen vormen het uitgangspunt van het ontwerp.

Het ontwerp wordt verder uitgewerkt om een optimale functionaliteit te bekomen, rekening houdend met de eigenheid van het bouwterrein en het beschikbare budget. Dit wordt vertaald in een sobere, moderne architectuurtaal met een aparte uitstraling voor elk project.

Naast een goed ontwerp gaat ook veel aandacht naar een goede, correcte uitvoering. De uitvoering wordt nauwkeurig voorbereid, gebudgetteerd en opgevolgd om tot een perfect resultaat te komen binnen de voorziene uitvoeringstermijn.

Deze werkwijze passen we toe voor alle projecten : eengezinswoningen (nieuwbouw of verbouwing), meergezinswoningen, projecten in de zorgsector (rusthuizen, assistentiewoningen, begeleidingscentra of beschutte woonvormen voor jongeren of mensen met een beperking, ...), scholen, ...

We plaatsen onze jarenlange ervaring volledig ten dienste van uw project.

Bent u onze volgende klant ?